Logotipo de Uztarri

.

.

.

.

.

.

.

Uda 2019     Verano 2019

 

Euskara ikastaroak barnetegian

Cursillos de euskera en internado

 

     

 

 IZEN-EMATE ORRIA  |  HOJA DE MATRÍCULA

    

 
 

 

Izen-Abizenak

Nombre y apellidos

Sexua / Sexo

Jaiotze data

Fecha de nacimiento

Jaioterria

Lugar de nacimiento

N.A.N.  /  D.N.I.

Helbidea

Dirección

Herria

Localidad

Posta-Kodea

Código Postal

Telefonoak

Teléfonos

E-mail

................................................................................................................................................................................

 

   IKASTAROETARAKO TXANDAK / Turnos de los Cursillos

  

 

................................................................................................................................................................................

 

Eskolako ikasketak eta ikastetxea

Estudios académicos y nombre del centro

Eredua

Modelo

................................................................................................................................................................................

 

Aita / Ama/ Tutorearen izena

Nombre del padre, madre o tutor

 

OHARRAK ( Gaisotasunak, Tratamentuak, Alergiak)

Observaciones (Enfermedades, Tratamientos, Alergias)

................................................................................................................................................................................

  

Sinatzaileok ikaslearen guraso/tutoreak, onartzen ditugu liburuxkan aipatzen diren baldintzak

Los firmantes padres/tutores del alumno/a aceptamos las condiciones mencionadas en el folleto adjunto

 

     

 

  

...............................................................................................................................................................................................................................................

info@uztarri.eus  -  Tel. 94 424 99 30  -  Mandobide 8 4º - 48007 Bilbo