Uda 2021     Verano 2021

 

Euskara ikastaroak barnetegian

Cursillos de euskera en internado

 

 
 

     

IZEN-EMATE ORRIA  |  HOJA DE MATRÍCULA

    

 
 

 

Izen-Abizenak

Nombre y apellidos

Sexua / Sexo

Jaiotze data

Fecha de nacimiento

   

NAN

DNI

   

Helbidea

Dirección

Herria

Localidad

Posta-Kodea

Código Postal

Probintzia

Provincia

   

Harremanetarako telefonoak

Teléfonos de contacto

Posta elektronikoa

e-mail

................................................................................................................................................................................

  IKASTAROETARAKO TXANDAK / Turnos de los Cursillos

  

 

 

Ikastetxearen izena

Nombre del centro escolar

Maila

Curso

Gurekin egindako azken ikastaroa urtea

Último cursillo realizado con nosotros/as, año

Eredua

Modelo

................................................................................................................................................................................

 

 

OHARRAK ( Gaisotasunak, Tratamentuak, Alergiak)

Observaciones (Enfermedades, Tratamientos, Alergias)

................................................................................................................................................................................

 

Sinatzaileok ikaslearen tutoreak, onartzen dugu Uztarrik daukan protokoloa

Los firmantes tutores de alumna/o aceptamos el protocolo que tiene Uztarri

Acepto

 

     

 

  

...............................................................................................................................................................................................................................................

info@uztarri.eus  -  Tel. 94 424 99 30 - Mandobide 8, 4º – 48007 BILBAO

Sarrera   plaza Morazatik, (metroko 3. linea ondoan ,Matiko)   Entrada por plaza Moraza, (junto línea 3 metro, Matiko).