Logotipo de Uztarri

.

.

.

.

.

.

.

 

     

 IZEN-EMATE ORRIA  |  HOJA DE MATRÍCULA   

 
 

 

Ikastaroak / Cursos

Izen-Abizenak

Nombre y apellidos

Sexua / Sexo

Jaiotze data

Fecha de nacimiento

   

N.A.N.

D.N.I.

   

Helbidea

Dirección

Herria

Localidad

Posta-Kodea

Código Postal

Harremanetarako telefonoak

Teléfonos de contacto

Herrialdea

Territorio

E-mail

................................................................................................................................................................................

 

Ikastetxearen izena

Nombre del centro escolar

Maila

Curso

Eredua

Modelo

................................................................................................................................................................................

 

 

OHARRAK ( Gaisotasunak, Tratamentuak, Alergiak)

Observaciones (Enfermedades, Tratamientos, Alergias)

................................................................................................................................................................................

 

Sinatzaileok ikaslearen guraso/tutoreak, onartzen ditugu liburuxkan aipatzen diren baldintzak

Los firmantes padres/tutores del alumno/a aceptamos las condiciones mencionadas en el folleto adjunto

Acepto

 

     

 

  

...............................................................................................................................................................................................................................................

info@uztarri.eus  -  Tel. 94 424 99 30 / 688 82 58 99 - Mandobide 8, 4º – 48007 BILBAO

Entrada por Plaza Moraza, junto a GOAZ (junto al   ascensor del funicular de Artxanda)